slownie documentation

slownie

Polish spelled-out numbers and amounts.

Overview

slownie(value):
slownie_zl(amount):
slownie_zl100gr(amount):

Provides routines to spell out numbers and amounts in Polish.

PyPI record.

Documentation.

Usage

>>> from slownie import *
>>> slownie(12892)
dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa
>>> slownie_zl(123.34)
sto dwadzieścia trzy złote trzydzieści cztery grosze
>>> slownie_zl100gr(123.34)
sto dwadzieścia trzy złote 34/100

Installation

Prerequisites:

To install run:

python -m pip install --upgrade slownie

Development

Prerequisites:

  • Development is strictly based on tox. To install it run:

    python -m pip install --upgrade tox
    

Visit development page.

Installation from sources:

clone the sources:

and run:

python -m pip install ./slownie

or on development mode:

python -m pip install --editable ./slownie

License

Copyright (c) 2016-2022 Adam Karpierz
Licensed under the zlib/libpng License
Please refer to the accompanying LICENSE file.

Authors

Contents

Indices and tables